Artikel 69: Vonnissen met open deuren, geen verbeurdverklaring van goederen

68
Artikel 69
70

Alle Vonnissen moeten met opene deuren worden gepronuntiëerd. Nimmer heeft eenige verbeurdverklaring van goederen plaats.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

In Crimineele Vonnissen, ten nadeele van den beschuldigden gewezen, word de misdaad naauwkeuriglijk uitgedrukt, op poene van nulliteit.

1801

In Criminele Zaken wordt by definitive Sententiën en Vonnissen ten nadeele van eenen Beschuldigden, het gepleegde misdryf uitgedrukt, op poene van nulliteit. Alle Sententiën en Vonnissen moeten met open deuren worden gepronunciëerd. Nimmer heeft eenige verbeurdverklaring van goederen plaats. Er wordt overal recht gedaan in naam en van wege het Bataafsche Volk.

1805

Alle Vonnissen moeten met open deuren worden gepronuntieerd. Nimmer heeft eenige verbeurdverklaring van goederen plaats. Er wordt overal Regt gesproken in naam en van wegens het Bataafsche Volk.

1806

Alle Vonnissen moeten met opene deuren worden gepronuntiëerd. Nimmer heeft eenige verbeurdverklaring van goederen plaats.