Artikel 1: Benoeming Ver Huell en Gogel

10
Artikel 1
2

Onze Ministers van de Marine en Financiën, benoemd bij ons Decreet van heden, zullen dadelijk hunne functiën aanvaarden. De overige Ministers zullen voortgaan met hunne functiën tot naderen last waar te nemen.