Artikel 1: Benoeming Ver Huell en Gogel

10
Artikel 1
2

Onze Ministers van de Marine i en Financiën i, benoemd bij ons Decreet van heden, zullen dadelijk hunne functiën aanvaarden. De overige Ministers zullen voortgaan met hunne functiën tot naderen last waar te nemen.