Artikel 2: Autoriteiten blijven tot nader order in plaats

1
Artikel 2
3

Alle de Geconstitueerde Autoriteiten hoegenaamd, Burgerlijke en Militaire, zullen voortgaan hunne functiën waartenemen, totdat daarin nader of andere zal zijn voorzien.