Artikel 8: Ambten en Bedieningen van den Staat

7
Artikel 8
9

De Ambten en Bedieningen van Staat, buiten diegene, welke behooren tot den persoonlijken dienst van het Huis des Konings, zullen aan geene anderen dan aan Nationalen, kunnen worden toevertrouwd.