Artikel 3: Regent voorziet in eenen Raad van Nationalen, geen persoonlijke verantwoordelijkheid regent

2
Artikel 3
4

De Regent zal voorzien zijn van eenen Raad van Nationalen, waarvan de zamenstelling en attributiën bij eene bijzondere Wet zullen worden bepaald.

De Regent zal niet Persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de daden zijner bestiering.