Artikel 3: Uitoefening bevoegdheden in Criminele Justitie en Militaire Zaken

2
Artikel 3
1

Alles wat betrekking heeft tot de uitoefening der Crimineele Justitie en Militaire zaken, zal bijzonderlijk door eene nadere Wet bepaald worden.