Vijfde Afdeeling. Van de Regterlijke Magt

Inhoudsopgave van deze pagina:

1: Handhaving Regterlijke inrigtingen

2: Bevoegdheden Raadpensionaris t.a.v. Regterlijke Macht worden overgeheveld naar de Koning

De Koning, zal, met betrekking tot de regterlijke magt, uitoefenen alle de Regten, en alle de magt welke aan den Raadpensionaris zijn toegekend bij 't 49ste, 51ste, 56ste, 79ste, 81ste en 87ste Artikelen van de Constitutie van den jare 1805.

3: Uitoefening bevoegdheden in Criminele Justitie en Militaire Zaken

Alles wat betrekking heeft tot de uitoefening der Crimineele Justitie en Militaire zaken, zal bijzonderlijk door eene nadere Wet bepaald worden.