Artikel 14: Vorst geniet vruchtgebruik van goederen of penningen

13
Artikel 14
15

Het overige gedeelte van dat jaarlijksch inkomen wordt gevonden uit het vruchtgebruik van daartoe nader te bestemmen goederen, of uit de eerste en gereedste penningen van den Lande.