Artikel 117: Regt van Voordragt: Afkeuringsprocedure Eerste Kamer

116
Artikel 117
118

In geval van afkeuring geeft zij daarvan aan de Tweede Kamer kennis in deze woorden:

"De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft geene genoegzame reden gevonden, om het hiernevens teruggaande voorstel den Koning aan te bieden."

1.

Ontwikkeling artikel

1815

In geval van afkeuring geeft zij daarvan aan de Tweede Kamer kennis in deze woorden:

"De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft geene genoegzame reden gevonden, om het hiernevens teruggaande voorstel den Koning aan te bieden."

1840: art 118