Artikel 142: Stemprocedure: besloten bij voordragten van personen, anders hoofdelijk

141
Artikel 142
143

Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd; doch bij het doen van keuzen of voordragten van personen, bij besloten en ongeteekende brief jes.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd; doch bij het doen van keuzen of voordragten van personen, bij besloten en ongeteekende brief jes.

1840: art 140