Artikel 98: Titel Leden der Staten-Generaal

97
Artikel 98
99

De beide kamers der Staten-Generaal voeren den titel van Edel Mogende Heeren.

1.

Ontwikkeling artikel

1805

De titul van het Wetgevend Ligchaam is HUN HOOG MOGENDEN, vertegenwoordigde, het Bataafsche Gemeenebest; zullende de Vergadering onder den titul van Hoog Mogende Heeren worden geadiëerd.

1814

De titel van de vergadering der Staten Generaal is: Edel Mogende Heeren.

De leden der vergadering genieten 's jaars f 2500.

1815

De beide kamers der Staten-Generaal voeren den titel van Edel Mogende Heeren.

1840: art 98