Artikel 3: Eerste aftreding leden Tweede Kamer in October 1817

2
Artikel 3
1

De eerste aftreding der leden van de tweede Kamer der Staten-Generaal zal plaats hebben met den derden maandag in October van het jaar 1817.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

De eerste aftreding der leden van de tweede Kamer der Staten-Generaal zal plaats hebben met den derden maandag in October van het jaar 1817.

1840: art 3