Artikel 77: Hooge Raad oordeelt inzake aanklagten tegen Hoofd Ministeriëel Departement

76
Artikel 77
78

Over de aanklagten ter zake van deze verantwoordelijkheid, oordeelt de Hooge Raad der Nederlanden, naar de voorschriften der wet.