Artikel 76: Mede-ondertekening Koninklijke Besluiten door Hoofd Ministeriëel Departement

75
Artikel 76
77

Ten einde van deze medewerking te doen blijken, zullen alle Koninklijke besluiten en beschikkingen moeten voorzien zijn van de mede-onderteekening van het Hoofd van het Ministeriëel Departement waartoe dezelve behooren.