Staatscommissie-Oppenheim

De Staatscommissie-Oppenheim werd op 15 november 1913 ingesteld door het kabinet-Cort van der Linden i. Zij moest advies uitbrengen over het nieuwe kiesstelsel. De commissie bracht op 25 mei 1914 verslag uit. Op basis van het advies diende het kabinet een wetsvoorstel in tot invoering van het algemeen mannenkiesrecht en van de evenredige vertegenwoordiging i.

1.

Samenstelling

naam

functie

politieke kleur

mr. J. Oppenheim i, voorzitter

hoogleraar

liberaal i

mr. J.A. Loeff i

Tweede Kamerlid i

RK i

jhr.mr. D.J. de Geer i

Tweede Kamerlid

CHU i

mr.dr. J. van Gelein Vitringa

rechter

partijloos

mr. J.A. van Gilse i

oud-Tweede Kamerlid

VDB i

mr.dr. D.A.P.N. Koolen i

Tweede Kamerlid

RK

mr.dr. F.A.C. graaf van Lynden van Sandenburg i

oud-Tweede Kamerlid

ARP i

mr. G. Nijpels

advocaat

liberaal

mr. P. Rink i

Tweede Kamerlid

liberaal

W.H. Vliegen i

Tweede Kamerlid

SDAP i


Meer over