Artikel 161: Mandaat: oordeel over actiën waar Leden van het Koninklijk Huis of de Staat gedaagden zijn; uitzonderingsbepaling

160
Artikel 161
162

De Hooge Raad oordeelt over alle actiën waarin de Koning, de leden van het Koninklijk Huis of de Staat, als gedaagden worden aangesproken, met uitzondering der reële actiën , die voor den gewonen regter worden behandeld.

1.

Ontwikkeling artikel

1801

Hetzelve oordeelt over alle actiën, waarin het Gemeenebest als gedaagde wordt aangesproken.

1805

Het Nationaal Geregtshof oordeelt over alle actiën waarin het Gemeenebest als Gedaagde wordt aangesproken.

1806

Het Nationaal Geregtshof oordeelt over alle Actiën waar in de Staat als Gedaagde wordt aangesproken.

1814

De Hooge Raad oordeelt over alle actiën, waarin de Souvereine Vorst, de Leden van het Vorstelijk Huis, of de Staat, als gedaagden worden aangesproken.

1815: art 179, 1840: art 177, 1848: art 161