Artikel 174: Gewigt, gehalte en waarde der Muntspeciën

173
Artikel 174
175

Het gewicht, de gehalte en de waarde der Muntspeciën worden door de wet geregeld.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Alle Maaten en Gewigten worden, door de gantsche Republiek, zoo spoedig doenlijk naar eene zekere onveranderlijke grootheid, tiendeelig gelijk gemaakt.

Ook zal'er ten aanzien van alle Muntspeciën, een gelijke Muntslag, door de gantsche Republiek, worden ingevoerd i.

1801

Er zullen eenerlei Munten geslagen worden door de geheele Republiek, op den voet, zoo als door de Wet nader zal worden bepaald.

1806

Geene verandering zal in het gehalte of gewigt der Muntspeciën gemaakt worden, ten zij uit krachte van eene bijzondere Wet.

1815

Het gewigt en gehalte der muntspeciën, zoo wel als derzelver waarde, wordt door de wet geregeld.

1840: art 198, 1848: art 174, 1887: art 177, 1917: art 177, 1922: art 178, 1938: art 184, 1948: art 184, 1953: art 191, 1956: art 191, 1963: art 191, 1972: art 191