Artikel 76: Uitspraak over geschillen

75
Artikel 76
77

De wet kan aan den Raad van State of aan eene afdeeling van dien Raad de uitspraak over geschillen opdragen.

1.

Ontwikkeling artikel

1887

De wet kan aan den Raad van State of aan eene afdeeling van dien Raad de uitspraak over geschillen opdragen.

1917: art 76, 1922: art 76, 1938: art 78, 1948: art 78, 1953: art 85, 1956: art 85, 1963: art 85, 1972: art 85