Artikel 173: Geen recht van placet

172
Artikel 173
174

De tusschenkomst der Regering wordt niet vereischt bij de briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften.

1.

Ontwikkeling artikel

1848

De tusschenkomst der Regering wordt niet vereischt bij de briefwisseling met de hoofden der onderscheidene kerkgenootschappen, noch, behoudens verantwoordelijkheid volgens de wet, bij de afkondiging van kerkelijke voorschriften.

1887: art 173, 1917: art 173, 1922: art 174, 1938: art 180, 1948: art 180, 1953: art 187, 1956: art 187, 1963: art 187, 1972: art 187