Artikel 196: Geen Grondwetswijziging gedurende een Regentschap

195
Artikel 196
197

Gedurende een Regentschap kan in de troonopvolging geene verandering in de Grondwet worden gebragt.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

Geene verandering in de Grondwet of in de erfopvolging, mag gedurende een Regentschap worden gemaakt.

1840: art 231, 1848: art 198, 1887: art 196, 1917: art 196