Grondwet van 1922: nieuwe regeling verkiezing Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetsherziening van 1922

In 1922 betroffen de wijzigingen onder meer:

  • - 
    invoering van de evenredige vertegenwoordiging i en een ander kiesstelsel i bij de verkiezing van de Eerste Kamer
  • schrapping van het begrip koloniën en opneming van Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao als delen van het Rijk
  • opneming van de mogelijkheid tot instelling van publiekrechtelijke lichamen met verordenende bevoegdheden
  • opneming van vrijstelling van krijgsdienst vanwege gewetensbezwaren
  • alleen oorlogsverklaring na voorafgaande toestemming van het parlement
  • alleen de directe nakomelingen van koningin Wilhelmina kunnen troonopvolger zijn