Artikel IX: Verandering in de Gemeentewet; Bepaling omtrent de Nieuwen Waterweg en het Scheur

VIII
Artikel IX
X

De in dit artikel opgenomen veranderingen in de Gemeentewet zijn sedert in den tekst dezer wet (laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 Januari 1922, ( Staatsblad no. 6)) opgenomen.

Met afwijking van bovenstaand artikel II worden in de wet van 3l December 1913 (Staatsblad no. 469), tot toevoeging van de terreinen langs den Nieuwen Waterweg en het Scheur, thans deel uitmakende van de Gemeenten 's Gravenzande en Naaldwijk, aan de gemeente Rotterdam, totdat de wet daaromtrent nader zal hebben beschikt, de volgende veranderingen gebracht :

De artikelen 4, 5, 8, 9, 11, derde lid, en 17 vervallen.