Artikel 64: Toetsing verordeningen voor Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao aan de Grondwet

63
Artikel 64
65

De verordeningen, vastgesteld door de in het tweede lid van het vorige artikel bedoelde organen, kunnen op grond van strijd met de Grondwet, met de wet of met het algemeen belang bij de wet worden vernietigd.

Zoodanige verordeningen kunnen door den Koning worden geschorst op de wijze bij de wet te bepalen.

1.

Ontwikkeling artikel

1922

De verordeningen, vastgesteld door de in het tweede lid van het vorige artikel bedoelde organen, kunnen op grond van strijd met de Grondwet, met de wet of met het algemeen belang bij de wet worden vernietigd.

Zoodanige verordeningen kunnen door den Koning worden geschorst op de wijze bij de wet te bepalen.

1938: art 64, 1948: art 64, 1953: art 71
1956
1963: art 71, 1972: art 71