Artikel II: Bepaling omtrent vernietiging of onbruikbaar maken persoonlijk eigendom

I
Artikel II
III

Het eerste lid van artikel 159 i blijft buiten toepassing, totdat de wettelijke regeling omtrent de gevallen waarin geene schadeloosstelling in geval van vernietiging of voortdurende of tijdelijke onbruikbaarmaking van eigendom verleend wordt, zal zijn in werking getreden.

1.

Ontwikkeling artikel

1887

Het eerste lid van artikel 152 i blijft buiten toepassing, totdat de wettelijke regeling omtrent de gevallen waarin geene schadeloosstelling in geval van vernietiging of voortdurende of tijdelijke onbruikbaarmaking van eigendom verleend wordt, zal zijn in werking getreden.

1917: art V, 1922: art V, 1938: art II, 1948: art II, 1953: art II, 1956: art II, 1963: art II, 1972: art II