Artikel 95: Voorzitter

94
Artikel 95
96

De Voorzitter wordt door de Koning uit de leden benoemd, voor het tijdperk ener zitting.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

De Voorzitters, en de Secretarissen, der beide Kamers, zijn altijd in de Residentie -Plaats tegenwoordig.

1815

De Voorzitter van de Eerste Kamer wordt door den Koning benoemd, om het Voorzitterschap gedurende den tijd van het openen tot het sluiten der zitting waar te nemen.

1840: art 91
1848

De Voorzitter wordt door den Koning benoemd, voor het tijdperk eener zitting.

1887: art 92, 1917: art 92, 1922: art 93, 1938: art 95, 1948: art 95, 1953: art 102, 1956: art 102, 1963: art 102, 1972: art 102