Artikel 110: Stemprocedure: besloten bij benoemingen en voordragten van personen

109
Artikel 110
111

De stemming over personen voor de benoemingen of voordrachten in de Grondwet vermeld, geschiedt bij besloten en ongetekende briefjes.

De volstrekte meerderheid der stemmende leden beslist; bij staken van stemmen beslist het lot.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

De Voorzitter van elke der beide Kamers kan de open Vergadering in een Generaal Committé veränderen, en is verpligt dit te doen, zoodra een vierde der tegenwoordig zijnde Leden zulks begeert.

Tot een Generaal Committé worden geen Toehoorders toegelaten.

1815

Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen van keuzen of voordragten van personen, bij besloten en ongeteekende briefjes.

1840: art 104, 1848: art 102
1887

De stemming over personen voor de benoemingen of voordragten in de Grondwet vermeld, geschiedt bij besloten en ongeteekende briefjes.

De volstrekte meerderheid der stemmende leden beslist; bij staken van stemmen beslist het lot.

1917: art 107, 1922: art 108, 1938: art 110, 1948: art 110, 1953: art 117, 1956: art 117, 1963: art 117, 1972: art 117