Artikel 119: Recht van voordracht

118
Artikel 119
120

De Staten-Generaal hebben het recht voorstellen van wet aan den Koning te doen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het kan, ten allen tijde, aan het Vertegenwoordigen Lichaam een voorstel doen, en maatregelen voordragen tot heil van den Lande, doch het doet zulks nimmer in de form van eene Wet.

1814

De Staten Generaal hebben het regt om aan den Souvereinen Vorst voordragten te doen, en zenden Hem dezelve door eene commissie.

1815

De Staten-Generaal hebben het regt, om aan den Koning voorstellen te doen, met inachtneming der volgende voorschriften.

1840: art 114
1848

De Staten-Generaal hebben het regt voorstellen van wet aan den Koning te doen.

1887: art 116, 1917: art 116, 1922: art 117, 1938: art 119, 1948: art 119, 1953: art 126, 1956: art 126, 1963: art 126, 1972: art 126