Artikel 64: Toetreding tot, opzegging van overeenkomsten

63
Artikel 64
65

Voor toetreding tot en opzegging van overeenkomsten vinden de bepalingen van de vier voorgaande artikelen overeenkomstige toepassing.

1.

Ontwikkeling artikel

1953

Voor toetreding tot overeenkomsten vinden de bepalingen van de vier voorgaande artikelen overeenkomstige toepassing.

Ten aanzien van opzegging van overeenkomsten zijn de artikelen 60 i, 61 i, en 62 i van overeenkomstige toepassing, het tweede lid van artikel 60 met dien verstande, dat van het voornemen tot opzegging aan de Staten-Generaal mededeling wordt gedaan.

1956

Voor toetreding tot en opzegging van overeenkomsten vinden de bepalingen van de vier voorgaande artikelen overeenkomstige toepassing.

1963: art 64, 1972: art 64