Artikel 74: Adeldom; verbod op aannemen vreemde adeldom

73
Artikel 74
75

De Koning verleent adeldom.

Vreemde adeldom kan door geen Nederlander worden aangenomen.

1.

Ontwikkeling artikel

1806

De Koning heeft de aanstelling en benoeming der Groot Officieren van het Rijk: Hij regelt hun rang, getal en attributen.

1814

De Souvereine Vorst verheft in den adelstand. Al, wie door den Souvereinen Vorst in den adelstand verheven wordt, brengt het bewijs daarvan ter kennis van de Staten zijner Provincie of Landschap en deelt aanstonds in alle de voorregten daaraan verbonden, bijzonderlijk in de bevoegdheid om beschreven te worden in de ridderschap, mits voldoende aan de vereischten voor dezelve bepaald.

1815: art 63, 1840: art 62
1848

De Koning verleent adeldom.

Vreemde adeldom kan door geen Nederlander worden aangenomen.

1887: art 65, 1917: art 65, 1922: art 65, 1938: art 67, 1948: art 67, 1953: art 74, 1956: art 74, 1963: art 74, 1972: art 74