Artikel 114: Ontbinding van een of beide Kamers

113
Artikel 114
115

Bij ontbinding van een der Kamers of van beide sluit de Koning tevens de zitting der Staten-Generaal.

1.

Ontwikkeling artikel

1848

Bij ontbinding van eene der Kamers of van beide, sluit de Koning tevens de vergadering der Staten-Generaal.

1887: art 104, 1917: art 104, 1922: art 105, 1938: art 107, 1948: art 107, 1953: art 114, 1956: art 114, 1963: art 114, 1972: art 114