Artikel 141: Stemprocedure Provinciale Staten

140
Artikel 141
142

Omtrent het beraadslagen en stemmen gelden de regels in de artikelen 115 i, 116 i en 117, eerste lid i ten aanzien van de Kamers der Staten-Generaal voorgeschreven.

1.

Ontwikkeling artikel

1815

Tot het nemen van eenig besluit wordt de tegenwoordigheid van meer dan de helft der leden vereischt. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen opgemaakt.

1840: art 139
1848

Omtrent het beraadslagen en stemmen gelden de regels in de artt. 100 i, 101 i en 102 i ten aanzien van de Kamers der Staten-Generaal voorgeschreven.

1887: art 132
1917

Omtrent het beraadslagen en stemmen gelden de regels in de artikelen 105 i, 106 i en 107, eerste lid i ten aanzien van de Kamers der Staten-Generaal voorgeschreven.

1922: art 132, 1938: art 134, 1948: art 134, 1953: art 141, 1956: art 141, 1963: art 141, 1972: art 141