Artikel 2: Reikwijdte Grondwet

1
Artikel 2
3

De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindend, voor zover niet het tegendeel daaruit blijkt.

Waar in de volgende artikelen het Rijk wordt genoemd, wordt alleen het Rijk in Europa bedoeld.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

De wijze, waarop de Republikeinsche beginselen, in de Bezittingen en Coloniën der Republiek, geregeld zullen worden ingevoerd, word door de Wet bepaald.

1848

De Grondwet en andere wetten zijn alleen voor het Rijk in Europa verbindende, tenzij het tegendeel daarin wordt uitgedrukt.

1887

De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindende, voor zoover niet het tegendeel daaruit blijkt.

Waar in de volgende artikelen het Rijk wordt genoemd, wordt alleen het Rijk in Europa bedoeld.

1917: art 2, 1922: art 2, 1938: art 2, 1948: art 2, 1953: art 2
1956

De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindend, voor zover niet het tegendeel daaruit blijkt.

Waar in de volgende artikelen het Rijk wordt genoemd, wordt alleen het Rijk in Europa bedoeld.

De staatsinrichting van Nederlands Nieuw-Guinea wordt bij de wet geregeld.

1963

De Grondwet is alleen voor het Rijk in Europa verbindend, voor zover niet het tegendeel daaruit blijkt.

Waar in de volgende artikelen het Rijk wordt genoemd, wordt alleen het Rijk in Europa bedoeld.

1972: art 2