Artikel 45: Onbekwaamheid Regent

44
Artikel 45
46

Wanneer een Regent buiten staat geraakt het regentschap waar te nemen, zijn de artikelen 38, tweede lid i, 39 i en 40 i toepasselijk.

Is de opvolging in het regentschap niet geregeld, dan wordt artikel 37, eerste lid i, toegepast.

1.

Ontwikkeling artikel

1887

Wanneer een Regent buiten staat geraakt het regentschap waar te nemen, zijn de artikelen 38, tweede lid i, 39 i en 40 i toepasselijk.

Is de opvolging in het regentschap niet geregeld, dan wordt artikel 37, eerste lid i, toegepast.

1917: art 44, 1922: art 43, 1938: art 45, 1948: art 45, 1953: art 45, 1956: art 45, 1963: art 45, 1972: art 45