Artikel 162: Instelling lichamen met verordenende bevoegdheid

161
Artikel 162
163

De wet kan aan andere dan in de Grondwet genoemde lichamen verordenende bevoegdheid geven.

1.

Ontwikkeling artikel

1922

De wet kan aan andere dan in de Grondwet genoemde lichamen verordenende bevoegdheid geven.

1938: art 155, 1948: art 155, 1953: art 162, 1956: art 162, 1963: art 162, 1972: art 162