Artikel 100: Vreemde troepen

99
Artikel 100
101

Vreemde troepen worden niet dan krachtens een wet in dienst genomen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Het vergunt geen verblijf, noch doortogt, aan vreemde Troepen, op of over het grondgebied der Republiek, noch laat eenige vreemde Zeemagt of Gewaapende Schepen in de Havens toe, dan met bewilliging van het Vertegenwoordigend Lichaam.

1815

Vreemde troepen worden niet dan met gemeen overleg des Konings en der Staten-Generaal in dienst genomen; de capitulatiën dien aangaande door den Koning gemaakt, worden aan de Staten-Generaal medegedeeld, zoodra Hij zulks geraden oordeelt.

1840: art 203
1848

Vreemde troepen worden niet dan met gemeen overleg des Konings en der Staten-Generaal in dienst genomen.

1887

Vreemde troepen worden niet dan krachtens eene wet in dienst genomen.

1917: art 182, 1922: art 184, 1938: art 190, 1948: art 190, 1953: art 197, 1956: art 197, 1963: art 197, 1972: art 197, 1983: art 100, 1987: art 100, 1995: art 100, 1999: art 100