Artikel XXVIII: Bepaling omtrent kiesrecht voor vreemdelingen (art. 130)

XXVII
Artikel XXVIII
XXIX

Zolang de toekenning van het actief kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad aan ingezetenen die geen Nederlander zijn niet verenigbaar is met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, treedt artikel 130 i niet in werking. Het tijdstip van inwerkingtreding wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Zolang de toekenning van het actief kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad aan ingezetenen die geen Nederlander zijn niet verenigbaar is met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, treedt artikel 130 i niet in werking. Het tijdstip van inwerkingtreding wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.

1995
1999: art XXVIII, 2000: art XXVIII, 2002: art XXVIII, 2005: art XXVIII, 2006: art XXVIII, 2008: art XVIII, 2017: art XVIII, 2018: art XVIII, 2022: art XVIII