JTI ARTEMIS (ARTEMIS)

Met dank overgenomen van EU monitor.
Gemeenschappelijke Onderneming ARTEMIS

Dit was een gezamenlijk technologie-inititatief i van de Europese Unie. Het werd in februari 2008 officieel gelanceerd. Doel van het initiatief was het creëren van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en nationale en Europese programma's, zodat gezamenlijk ambitieuze onderzoeksprogramma's kunnen worden verwezenlijkt. De Gemeenschappelijke Onderneming i richtte zich daarbij op zogenaamde 'embedded systems' (geïntegreerde systemen), ofwel apparaten die software bevatten.

In juni 2014 is JTI ARTEMIS opgegaan in het nieuwe gezamenlijke technologie-initiatief ECSEL i, waarbinnen ook het huidige ENIAC i zal worden voortgezet.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

In vogelvlucht

ARTEMIS (Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems) viel binnen het zevende kaderprogramma voor onderzoek i en beschikte tot en met 2013 over een budget van ongeveer drie miljard euro. Meer dan de helft daarvan werd bijeengebracht door bedrijven en het overige gedeelte kwam van EU-lidstaten en de Europese Commissie. Bij de start van het initiatief sprak men de verwachting uit dat elke geïnvesteerde euro van de EU uiteindelijk zou resulteren in zeven euro voor onderzoek en ontwikkeling.

ARTEMIS werd in 2004 opgericht als Europees Technologieplatform met zeventien deelnemers, waaronder Philips, Nokia en Daimler Chrysler. De activiteiten van dit platform werden vanaf 2007 voortgezet door ARTEMIS Industry Association (ARTEMISIA), dat gevestigd is in Eindhoven en de belangen van de industrie binnen de Gemeenschappelijke Onderneming behartigt. De Gemeenschappelijke Onderneming ARTEMIS vestigde zich in Brussel.

2.

Meer informatie