JTI ENIAC (ENIAC)

Met dank overgenomen van EU monitor.
ENIAC Joint Undertaking

Dit was een publiek-privaat samenwerkingsverband van de Europese Unie. Het werd in februari 2008 officieel gelanceerd. Doel van dit gezamenlijk technologie-initiatief i was het samenbrengen van EU-lidstaten, de Europese Commissie i en bedrijven in de sector nanotechnologie, zodat deze techniek verder verbeterd en breder toegepast zou worden. Onder nanotechnologie worden technieken verstaan waarbij gewerkt wordt met deeltjes in de orde van grootte van een nanometer (miljardste van een meter).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

In vogelvlucht

ENIAC viel binnen het zevende kaderprogramma voor onderzoek i en beschikte tot en met 2013 over een budget van ongeveer drie miljard euro. Ongeveer 60 procent daarvan werd bijeengebracht door bedrijven en het overige gedeelte kwam van EU-lidstaten, geassocieerde landen en de Europese Commissie. Bij de start van het initiatief sprak men de verwachting uit dat elke geïnvesteerde euro van de EU uiteindelijk zou resulteren in zeven à acht euro voor onderzoek en ontwikkeling.

ENIAC werd in 2004 opgericht als Europees Technologieplatform, waarvan de activiteiten na de oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming werden voortgezet onder de naam AENEAS i (Association for European NanoElectronics ActivitieS). AENEAS behartigde binnen ENIAC de belangen van de industrie en was gevestigd in Parijs. De Gemeenschappelijke Onderneming ENIAC was gevestigd in Brussel.

ENIAC is tevens de naam van de tweede computer ter wereld, die ironisch genoeg 63 m2 besloeg en een gewicht had van 30 ton.

2.

Na 2013

In 2014 is JTI ENIAC opgegaan in het nieuwe gezamenlijke technologie-initiatief ECSEL i, waarbinnen ook JTI Artemis i wordt voortgezet.

3.

Meer informatie