Staatscommissie-Bos (1913-1916): Pacificatiecommissie onderwijs

Op 31 december 1914 stelde het kabinet-Cort van der Linden de Staatscommissie-Bos in die een oplossing moest formuleren voor de onderwijskwestie. De commissie bestond uit zeven fractievoorzitters en zeven onderwijsspecialisten uit Tweede Kamer. De commissie-Bos kwam in 1917 met een compromistekst (de 'pacificatie'), waarmee er gelijkstelling kwam bij de bekostiging door de overheid van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. De herziening van de Grondwet kwam in 1917 tot stand.

1.

samenstelling.

Voorzitter was de vrijzinnig-democratische fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dr. Dirk Bos. Jhr.mr. A.F. de Savornin Lohman (fractievoorzitter CHU) was ondervoorzitter. Jhr.mr. C. Feith trad op als secretaris van de Staatscommissie.

Leden:

 

naam

functie

politieke kleur

mr. W.H. de Beaufort

onderwijswoordvoerder

vrij-liberaal

Th.M. Ketelaar

onderwijswoordvoerder

VDB

K. ter Laan

onderwijswoordvoerder

SDAP

mr. Th.H. de Meester

fractievoorzitter

Liberale Unie

J. van der Molen Tzn.

onderwijswoordvoerder

ARP

mr.dr. W.H. Nolens

fractievoorzitter

RKSP

A. Roodhuyzen

onderwijswoordvoerder

Liberale Unie

mr. P.J. Troelstra

fractievoorzitter

SDAP

mr. M. Tydeman

fractievoorzitter

vrij-liberaal

mr. R. van Veen

onderwijswoordvoerder

CHU

C. van der Voort van Zijp

fractievoorzitter

ARP

mr. A.I.M.J. baron van Wijnbergen

onderwijswoordvoerder

RKSP