Artikel XII: Bepaling omtrent de eden en beloften ministers (art. 49)

XI
Artikel XII
XIII

Artikel 86, vijfde en zesde lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 i, blijft van kracht totdat daarvoor bij de wet als bedoeld in artikel 49 i een regeling is getroffen.

1.

Ontwikkeling artikel

1983
1987: art XII
1995
1999: art XII, 2000: art XII, 2002: art XII, 2005: art XII, 2006: art XII, 2008: art XII, 2017: art XII, 2018: art XII, 2022: art XII