Artikel XV: Bepaling omtrent uitsluiting van het kiesrecht (art. 54)

XIV
Artikel XV
XVI

De wet bepaalt voor welke personen die bij de inwerkingtreding van de wet, strekkende tot aanpassing van de wettelijke bepalingen inzake uitsluiting van het kiesrecht aan artikel 54 i, van het kiesrecht waren uitgesloten, deze uitsluiting ook daarna van kracht blijft.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

De wet bepaalt voor welke personen die bij de inwerkingtreding van de wet, strekkende tot aanpassing van de wettelijke bepalingen inzake uitsluiting van het kiesrecht aan artikel 54 i, van het kiesrecht waren uitgesloten, deze uitsluiting ook daarna van kracht blijft.

1987: art XV
1995
1999: art XV, 2000: art XV, 2002: art XV, 2005: art XV, 2006: art XV, 2008: art XV, 2017: art XV, 2018: art XV, 2022: art XV