Artikel XIV: - Vervallen -

XIII
Artikel XIV
XV

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983
  • 1. 
    Zolang de toekenning van het actief kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer aan Nederlanders die geen ingezetenen van Nederland zijn, niet verenigbaar is met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, wordt artikel 54, eerste lid i, gelezen: De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders, tevens ingezetenen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
  • 2. 
    Het tijdstip van inwerkingtreding van de in artikel 54, eerste lid, vermelde redactie wordt bij koninklijk besluit vastgesteld.
1987: art XIV
1995
1999: art XIV, 2000: art XIV, 2002: art XIV, 2005: art XIV, 2006: art XIV, 2008: art XIV, 2017: art XIV, 2018: art XIV, 2022: art XIV