Artikel XXII: - Vervallen -

XXI
Artikel XXII
XXIII

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikelen 201, vierde lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 blijft gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht.

1987: art XXII
1995
1999: art XXII, 2000: art XXII, 2002: art XXII, 2005: art XXII, 2006: art XXII, 2008: art XXII, 2017: art XXII, 2018: art XXII, 2022: art XXII