Antwoorden op vragen VVD over de arrestatie van twee Azerbeidjaanse oppositiejongeren op basis van onterechte gronden

publicatie datum 13 januari 2010
Kamer Tweede Kamer
beantwoordende ministerie Buitenlandse Zaken
kamerleden J.H. (Han) ten Broeke
partijen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1179

Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van twee Azerbeidjaanse oppositiejongeren op basis van onterechte gronden. (Ingezonden 21 december 2009)

1

Bent u bekend met de arrestatie op

10 juli 2009 van Adnan Hajizade en

Emin Milli in hun woonplaats Baku,

Azerbeidzjan, op verdenking van

hooliganisme?

2

Bent u bekend met het feit dat de arrestatie van Adnan en Emin plaatsvond kort nadat zij een filmpje hadden gepubliceerd op Youtube waarin zij als ezel kritiek uitten op de regering, aangezien de overheid voor een bizar hoog bedrag ezels gekocht scheen te hebben?

3

Heeft u kennisgenomen van het feit dat Adnan (26) en Emin (30) leiders zijn van jongerengroepen die zich inzetten voor een open en democratische maatschappij door middel van lezingen, seminars, ludieke straatacties en online video’s en blogs?

4

Bent u op de hoogte van het feit dat ze schuldig zijn bevonden aan hooliganisme na een opstootje in een restaurant in de hoofdstad Baku afgelopen juli, terwijl er duidelijk opzet in het spel was: zij werden namelijk aangevallen?

5

Deelt u de mening dat de politieke gevangenen Adnan en Emin zijn gearresteerd op onterechte gronden, hooliganisme niet de oorzaak was van de arrestatie, maar hun kritiek op de regering, en dat dit onacceptabel is in een land dat lid is van de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en ondertekenaar van verschillende Europese en internationale mensenrechtenverdragen?

6

Bent u bereid onmiddellijke vrijlating

van Adnan Hajizade en Emin Milli te

eisen? Zo ja, op welke wijze gaat u dit

doen?

1 EurasiaNet Civil Society, 16 november 2009:

«Azerbaijan: Outrage and Disappointment

Follow Bloggers» Conviction

http://www.eurasianet.org/departments/

civilsociety/articles/eav 111609.shtml

Radio Free Europe / Radio Liberty,

19 november 2009: «How We Used Facebook

To Try To Free Azerbaijan’s «Donkey

Bloggers»»

http://www.rferl.org/content/How_We_Used_

Facebook_To_Try_To_Free_Azerbaijan_

Donkey_Bloggers/1882215.html

Grand Finale, 17 november 2009:

«Osservatorio balcani e causaco»

http://www.osservatoriobalcani.org/

article/articleview/12127/1/407/

Amnesty International, 16 november 2009:

«Azerbaijan: Bloggers imprisoned after unfair

trial»

http://www.amnesty.org/en/library/info/

EUR55/010/2009/en

Antwoord

Antwoord van minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) (ontvangen

11 januari 2010)

1 Ja.

2 Ja.

3 Ja.

4 Ja.

5

Ik deel uw mening en betreur het dan

ook dat Adnan Hajizade en Emin Milli

op 11 november 2009 tot zware

gevangenisstraffen zijn veroordeeld

op grond van onwaarschijnlijke

aanklachten.

6

In dit soort gevallen is gezamenlijk

EU-optreden het meest effectief en op

12 november jl. heeft het Zweedse EU-voorzitterschap zich in een verklaring uitgesproken tegen de veroordeling van Adnan en Emin.1 In de Raad van Europa en de OVSE heb ik regelmatig de mensenrechtensituatie in Azerbeidjaan aan de orde gesteld en ik onderschrijf dan ook de verklaringen over de veroordeling van Adnan en Emin die op 11 november jl. zijn afgegeven door de secretaris-generaal van de Raad

KVR38928 2009Z25069 0910tkkvr1179 ISSN 0921 - 7398 Sdu Uitgevers ’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel

2497

van Europa en de OVSE-vertegenwoordiger voor Mediavrijheid. Op 17 december jl. heeft het Europese Parlement een resolutie aangenomen over de vrijheid van meningsuiting in Azerbeidzjan. Deze resolutie komt overeen met het standpunt van de Nederlandse regering. Citaten uit deze verklaringen en de resolutie zijn bijgevoegd. Ik laat mij regelmatig over de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan informeren door lokale mensenrechtenverdedigers. Onze ambassadeur in Bakoe heeft tijdens de aanbieding van zijn geloofsbrieven op 23 oktober 2009 bij President Aliyev aandacht gevraagd voor de wens van de EU voor een mensenrechtendialoog. Ik blijf de mensenrechtensituatie in Azerbeidzjan – en deze kwestie in het bijzonder – nauwlettend volgen en zal vanzelfsprekend de Nederlandse zorgen in bilateraal en multilateraal verband blijven opbrengen.

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel                             2498