De rol van de koning

In 2011 dienden de PVV-Tweede Kamerleden Elissen (inmiddels Europarlementariër) en Helder twee voorstellen tot wijziging van de Grondwet in om de rol van Koning te moderniseren. Beide voorstellen zijn nog niet in de Tweede Kamer in behandeling genomen.

Het voorstel 'Modernisering van de rol van de Koning' komt er in grote lijnen op neer dat in de Grondwet komt te staan dat de koning een onafhankelijk staatshoofd is die geen deel meer uitmaakt van de regering.

Het andere wetsvoorstel 'De rol van de koning bij de kabinetsformatie' had tot doel de koning bij kabinetsformaties geen rol van betekenis meer te laten spelen. Dit voorstel is echter inmiddels achterhaald omdat de Tweede Kamer zelf het initiatief van de kabinetsformatie naar zich toe getrokken heeft.