Kandidaat-commissarissen werkgelegenheid, interne markt, wetenschap en milieu ondervraagd in Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op donderdag 14 januari 2010, 14:10.

Tijdens de derde dag van de hoorzittingen werden de kandidaat-commissarissen op het gebied van werkgelegenheid, interne markt, onderzoek en milieu ondervraagd. Voor Andor staat het vermijden van banenverlies centraal, Barnier i pleitte voor een slimme en efficiënte regulering van de Europese financiële sector. Geoghegan-Quinn i benadrukte de rol van innovatie op alle beleidsterreinen en Poto?nik concentreerde zich op de uitvoering van de milieuwetgeving.

Andor: "Vermijden van verder banenverlies in de EU i"

"De huidige crisis is de ernstigste economische crisis sinds de Grote Depressie. De meest kwetsbaren zijn getroffen. Ik wil verder banenverlies in de EU vermijden", aldus de Hongaar László Andor i, kandidaat-commissaris voor werkgelegenheid en sociale zaken tijdens zijn openingstoespraak.

De kandidaat-commissaris gaf aan dat de verouderende bevolking, armoedebestrijding en EU-wetgeving zoals de herziening van de werktijdenrichtlijn deel uitmaken van zijn prioriteiten.

In antwoord op een vraag over zijn "oppositie tegen het Verdrag van Maastricht i en de NAVO i", antwoordde Andor dat deze opmerkingen "aanzienlijke overdrijvingen" bevatten en dat het niet mogelijk was om al die kwesties in zo weinig tijd te behandelen.

Barnier: "De interne markt gaat over burgers en ondernemingen"

Een betere regulering voor van de financiële dienstverlening zal een speerpunt worden voor de Fransman Michel Barnier, kandidaat-commissaris voor de interne markt.

Barnier benadrukte in zijn openingstoespraak zijn intentie om het geloof van de burgers in het Europese project te herstellen door ervoor te zorgen dat "de essentie van de interne markt over hen gaat die er dagelijks in leven: burgers en ondernemingen".

Wat de financiële dienstverlening betreft, zei hij "wij moeten lessen leren van de crisis. Het is in het belang van de Europese financiële sector van Europa om op een slimme en efficiënte manier gereguleerd te zijn."

In zijn antwoord op twijfels over zijn onpartijdigheid op dit gebied zei Barnier: "Ik zal geen orders van Parijs, Londen of elders aanvaarden."

Geoghegan-Quinn: "Innovatie i op elk Europees beleidsterrein"

"De EU moet een ware Unie van innovatie worden", zei de Ierse Máire Geoghegan-Quinn, kandidaat-commissaris voor Onderzoek i, innovatie en wetenschap, in haar openingstoespraak. Zij benadrukte dat het haar taak zal zijn om onderzoek, innovatie en wetenschap centraal in het EU-beleid te plaatsen".

De voltooiing van de Europese onderzoeksruimte, het aanpakken van belangrijke uitdagingen zoals klimaatverandering en het creëren van een innovatieve onderzoekscultuur zijn haar drie prioriteiten.

Geoghegan-Quinn zei verder dat zij de bureaucratie voor privéondernemingen die aan het onderzoeksprogramma willen deelnemen, wil vereenvoudigen.

Potocnik: "Door investeringen in het milieu, plaatsen wij banen op één"

Efficiënt gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit en een doeltreffende uitvoering van de bestaande milieuwetgeving zijn de belangrijkste kwesties voor de Sloveen Janez Potocnik, kandidaat-commissaris voor Milieu.

In zijn openingstoespraak benadrukte Potocnik dat hij het milieu "hoger op de politieke agenda wil plaatsen" en dat hij wil verzekeren dat "de economie en het milieu hand in hand gaan".

De uitvoering van de bestaande wetgeving staat bij Poto?nik hoog op de agenda aangezien "wat is goedgekeurd, volledig moet worden uitgevoerd". Hij liet wel weten dat de uitvoering van de REACH-wetgeving (een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen) zou betekenen dat er weer moet worden onderhandeld.