Zalm: VS hoofdschuldige kredietcrisis

vrijdag 22 januari 2010

Oud-minister Gerrit Zalm i ziet de Verenigde Staten als hoofdverantwoordelijke voor de kredietcrisis. West-Europese landen hebben echter wel een medeverantwoordelijkheid doordat voorstellen voor strenger toezicht werden afgewezen. Dat zei Zalm tijdens de verhoren door de onderzoekscommissie financieel stelsel.

Vooral de te lage rente in de VS en het gebrekkige toezicht maakten dat de risico's daar veel te laag werden ingeschat. Het Nederlandse toezicht, alsmede de Nederlandse wetgeving waren volgens de oud-minister van Financiën wel heel behoorlijk, maar onvoldoende om de gevolgen van de internationale kredietcrisis te voorkomen.

Zalm zei in Europees verband gepleit te hebben voor een Europese toezichthouder, maar daarvoor in Brussel onvoldoende steun van zijn collega's te hebben gekregen. Banken konden bovendien veel risico's nemen, omdat een relatief kleine kapitaalbuffer volstond. Zowel Zalm als de hoogleraar Christel Grundmann-Van de Krol betoogden dat de internationale financiële normen in feite in Basel door het internationale comité van centrale banken wordt bepaald.

bronnen: Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad (23 januari)

 

Eerder nieuws over de verhoren