Aandeelhouders: hebben zij nu wel of geen invloed?

woensdag 27 januari 2010

De rol van de aandeelhouders kwam vandaag aan de orde bij de openbare verhoren van de Commissie financieel stelsel. Waren zij immers niet de schuldigen van de mislukte overname van ABN Amro door het Fortis/RBS consortium? Voormalig directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, Paul de Vries, bestreed dat. Aandeelhouders hebben helemaal geen invloed, zo meende hij. Hij overhandigde de Commissie een lijstje met constructies waarmee bedrijven als ING, Aegon en SNS zich tegen de aandeelhouders beschermen. De grote schuldigen zijn volgens De Vries de bestuurders die met dollartekens in de ogen alleen maar naar de nabije toekomst kijken.

Jos Streppel, de voormalige financiële topman van Aegon, had wel degelijk druk van de aandeelhouders gevoeld. Ook Roderick Munsters, destijds superbelegger bij APG en nu voorman bij Robeco, relativeerde de woorden van De Vries enigszins. Beleggers zijn naar zijn mening wel degelijk te mobiliseren. Ook memoreerde hij dat slechts één klachtenbrief over de strategie van een kleine aandeelhouder de inleiding was voor de overname van ABN Amro.

De Nederlandsche Bank werd vandaag ook nog genoemd. De Vries meende dat Wellink i het bestuur van de DSB Bank had moeten vervangen. Zonder Scheringa zouden er volgens hem wel partijen zijn geweest die de DSB hadden willen overnemen. Rabobank-topman Bert Heemskerk nam de Nederlandsche Bank in bescherming, hoewel hij Wellink en minister Bos i had gewaarschuwd. Alleen Wellink had gereageerd, maar die kon niets met zijn waarschuwing omdat zijn instrumenten te beperkt zijn.

Ook nu nog opereren volgens Heemskerk dubieuze buitenlandse banken op de Nederlandse markt die van het Nederlandse depositostelsel willen profiteren. Zij kunnen grote risico's nemen omdat dat stelsel de spaarders toch wel spaart. Daar kunnen de Nederlandse banken dan voor opdraaien. De Rabobank voor het grootste deel omdat deze bank het grootste marktaandeel in de spaarmarkt heeft.

bronnen: ANP en de Volkskrant (28 januari 2010)


Eerder nieuws over de verhoren