Rijk

Als we het over het centraal bestuur hebben, gebruiken we daarvoor de termen het Rijk of de Rijksoverheid. Het Rijk is de hoogste bestuurslaag. De andere twee bestuurslagen zijn provincie i en gemeente i. Het Rijk heeft twee democratisch gekozen organen, te weten de Tweede i en Eerste Kamer i. Zij controleren de regering i (koning en ministers) en maken samen met de regering wetten.

Door het Rijk wordt de landelijke wetgeving vastgesteld, worden de landelijke bestuursregels en het landelijke beleid bepaald. De gelden die daarvoor nodig zijn, komen onder meer binnen via de heffing van (rijks)belastingen. Inkomsten en uitgaven worden jaarlijks vastgelegd in de (rijks)begroting i. Ter voorbereiding en uitvoering van taken zijn er overheidsdienaren (rijksambtenaren).

Het Rijk heeft vertegenwoordigingen in het buitenland, zoals ambassades en consulaatschappen en onderhoudt diplomatieke betrekkingen met andere landen. Via Verdragen is het Rijk onderdeel van de internationale gemeenschap.

 

Meer over