Tweede Kamer mede vanwege grondwetsherziening ontbonden

dinsdag 9 maart 2010

De vervroegde verkiezingen op 9 juni a.s. worden mede gehouden vanwege het tot stand komen van een overwegingswet tot herziening van de Grondwet. Op 25 februari 2009 kwam de wet tot stand houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Staatsblad 120).

Het voorstel hiertoe was ingediend door Femke Halsema i (GroenLinks) en werd op 14 oktober 2004 door de Tweede Kamer en op 2 december 2008 door de Eerste Kamer aangenomen.

Na de verkiezingen kan de tweede lezing plaatsvinden in beide Kamers. Het betreffende wetsvoorstel is inmiddels al ingediend.

bron: persbericht ministerie van BZK